ซุปเปอร์ มันนี่ เชียงใหม่

คำถามที่พบบ่อย

  • แลกเงินต่างประเทศแลกเป็นเงินไทย (บาท) เตรียมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
  • เงินไทย(บาท) แลกเป็นเงินต่างประเทศ เตรียมหนังสือเดินทาง เท่านั้น

**หมายเหตุ เอกสารทุกประเภท ให้ใช้ตัวจริงเท่านั้น**

เอกสารที่หมดอายุแล้วไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการแลกเงินได้

  • แลกเงินต่างประเทศเป็นเงินไทย ไม่มีข้อจำกัด
  • แลกเงินไทยเป็นเงินต่างประเทศ ไม่เกิน 800,000 บาท /1คน / 1วัน

ซุปเปอร์ริชฯ เจ้าของเดียวกันของเรา มี 7 สาขา

**ลูกค้าสามารถเช็คสาขาของเราได้ที่ www.superrichchiangmai.com

ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่นใดๆเพิ่มเติม

อัตราเรทแต่ละสาขาจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการตลาดหลายอย่าง

สามารถสอบถามอัตราเรทแต่ละสาขา ได้ตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ใน    www.superrichchiangmai.com

โดยปกติจะไม่รับจองล่วงหน้า หากต้องการจองเพราะมีเหตุจำเป็น ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามช่องทางการติดต่อที่แจ้งไว้ใน www.superrichchiangmai.com

ยังไม่มีบริการโอนเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ