ซุปเปอร์ มันนี่ เชียงใหม่

อัตราแลกเปลี่ยน

EXCHANGE​ RATE​

*ข้อมูลล่าสุด:15-07-2024 เวลา16:05:05 *

** อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นปัจจุบัน กรุณาติดต่อเราโดยตรง**

*** อัตราเรททั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

Country

Currency

Buying Rate

Selling Rate

USD 100-50

36.12

36.22

USD 20-10

35.87

36.22

USD 1-5

35.52

36.22

GBP

46.85

46.98

EUR

39.35

39.43

CHF

40.28

40.43

JPY

0.2280

0.2293

AUD

24.35

24.48

SGD

26.80

26.98

TWD

1.075

1.092

MYR

7.70

7.75

HKD

4.62

4.64

NOK

-

-

DKK

-

-

SEK

-

-

CAD

26.35

26.58

NZD

21.90

22.08

KRW

0.0258

0.0260

CNY

4.95

4.96